Изолација

Камена Волна

Опис:

Наменета е за топлинска, звучна и противпожарна заштита на поткровја, монтажни и преградни ѕидови, спуштени плафони, подови и други места, каде изолацијата не е изложена на притисок.

Шифра Тип Пакување
027807 Knauf Insulation 30kg/m3 7,2 m2