Лајсни и мрежи

Окапна лајсна за тераси

Опис:

Лајсната за тераси е изработена од перфориран ПВЦ профил врз кој од обете страни по должината е залепена мрежа од стаклени влакна. Предвидена е да се користи на делови од фасадите каде треба да се спречи истекување под фасадните елементи, како на пример тераси и балкони.

Шифра Тип Должина
102002 Окапна лајсна за тераси