Лајсни и мрежи

Мрежа за фасада

Опис:

Фасадната мрежа за изолациски фасадни системи имаат се’ поширока примена во градежништвото денес. Се проиведуваат од стаклени влакна кои се оплеменети со алкално отпорна апритура. Најмногу се употребува за вградување како арматура во фасадни системи со изолација од ЕПС. Исто така може да се користи арматура за обложувања и санација на внатрешни или надворешни ѕидови. Фасадната мрежа во облик на ленти може да се лепи и на разни профили за заштитување на агли, на окпаници, лајсни како и на многу други профили.

Шифра Тип Маса
011128 Мрежа за фасада 125 gr/м.кв.
011129 Мрежа за фасада 145 gr/м.кв.
011168 Мрежа за фасада 165 gr/м.кв.